Kuntoutusta
leikin varjolla

Lasten ja nuorten terapiapalvelut Uudellamaalla.

Tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua terapiaa

Terapiasenso on yksityinen fysioterapia- ja toimintaterapiavastaanotto, jonka kokeneet terapeutit ovat erikoistuneet lasten ja nuorten terapiaan. Tarjoamme tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua terapiaa neurologian, neuropsykiatrian ja tuki- ja liikuntaelinpulmien osa-alueille sekä kuntoutusta lapsille, joilla on liikkumistaitojen haasteita tai kipuja.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä sekä lapsen arkiympäristön kanssa. Pidämme tärkeänä myös liikunta- ja harrasteympäristöjen välistä yhteistyötä, tavoitteena kuntoutuksellisten toimintatapojen siirtyminen osaksi lapsen arkea. Terapia perustuu aina yhdessä laadittuihin tavoitteisiin ja terapiaan voi hakeutua lääkärin lähettämänä tai ilman lähetettä. 

Lämpimästi tervetuloa!

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

Fysioterapia

Fysioterapia edistää asiakkaan aktiivista osallistumista hänelle merkityksellisiin arjen ja yhteiskunnan toimiin. Fysioterapian avulla vaikutetaan asiakkaan liikkumiseen, toimintakykyyn ja terveyden edistämiseen parantamalla tai ylläpitämällä vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden vuoksi alentunutta toimintakykyä.

Positiivinen ja kannustava työote

Terapiasenson terapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia. Pitkä työkokemuksemme kuntoutuksen kentällä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä jatkuva ammatillinen kouluttautuminen luovat vankan ammattitaidon työskentelyllemme. Meidät on hyväksytty palveluntuottajiksi Kelaan ja HUS:iin. Toimimme Espoon, Kirkkonummen, Siuntion, Helsingin ja Vantaan alueilla, otamme lisäksi vastaan itsemaksavia asiakkaita sekä asiakkaita vakuutusyhtiöiden kautta.

Positiivinen, kannustava ja vuorovaikutteinen työotteemme mahdollistaa kuntoutuksen toteutuksen yksilöllisesti asiakkaan ja perheen toiveet sekä voimavarat huomioiden.